EU's Persondataforordning - maj 2018 

Den 25. maj 2018 træder EU's nye persondataforordning i kraft. Denne forordning har betydning for alle, der er ansvarlige for eller behandler personoplysninger.

Hos TNI Partner er vi allerede i gang med at gøre klar til, at efterleve forordningen. I de indledende øvelser handler det om, at forstå, hvordan lovgivningen påvirker os og vores kunder. Dernæst at forstå hvilke mangler (gabs), der måtte være i forhold til, at kunne efterleve forordningen. Endelig at implementere eventuelle nødvendige tiltag.

Sidst med ikke mindst skal det sikres, at vi også er i stand til at dokumentere, vi efterlever forordningen.

Dokumentationskravet gælder også for mange af vores kunder. Og netop derfor vil vi sikre, at vores kunder kan drage gavn af vores dokumentationen i deres arbejde med at dokumentere forordningens efterlevelse.

Mange kunder spørger os allerede nu, om vi er klar til at efterleve forordningen. Svaret er: "Nej, ikke endnu, men det bliver vi og vi føler os allerede godt klædt på til arbejdet.".

Status

Den 12. marts 2017: Vi er gang med, at identificere gabs.

Deadline

Vi har sat os en deadline ved årsskiftet. Så i starten af januar 2018 regner vi med, at være på plads med dokumentation, der viser, at vi er klar til at efterleve forordningen.

;