Informationssikkerhed

Informationssikkerhed ligger TNI Partner meget på sinde, ligesom vi ved det også det gør hos vores kunder.

Derfor arbejder vi aktivt med informationssikkerhed både på det tekniske og fysiske plan, men i lige så høj grad på procesniveau.

Uanset om det handler om processer, teknik eller fysisk sikkerhed tager vi udgangspunkt i god IT-skik og branchens best-practices, herunder også relevante dele af ISO 27002.

Sikkerhedsniveauet vurderes løbende efter en formel risikostyringsproces, der også involverer ledelsen. Processen sikrer, vi altid har et passende sikkerhedsniveau - også selvom truslerne løbende udvikler sig.

Lovgivningsmæssige  krav til informationssikkerhed har i den senere tid været meget på agendaen i pressen og i de fleste virksomheder, der behandler persondata. Læs mere om TNI Partners tilgang til EU's Persondataforordning her.

For at tilgodese, at vores kunder også har brug for tryghed, laver vi hvert år en uafhængig vurdering af vores beskyttelsesniveau og styring af informationssikkerheden. Resultatet, i form af en revisorerklæring (ISAE3402 Type 2), kan vores kunder hvert år få adgang til denn, når resultatet af den gennemgangen foreligger.

;